Idéudveksling kan forbedre arbejdsindsatsen

sparring

Opskriften på success for en virksomhed lyder nok på et godt samarbejde, et godt arbejdsmiljø og arbejdsforhold. Opgaven for en leder af en virksomhed er derfor at sikre disse ting på arbejdspladsen. En måde at gøre dette på er at arrangere en firmakonference eller teambuilding-aften, hvor der både er en mulighed for sparring og udveksling af idéer, samt en mulighed for medarbejderne at lære hinanden bedre at kende.

Fordele ved at holde et arrangement for firmaet

Der er rigtig mange gode fordele ved at holde et arrangement for firmaet, som også giver gode resultater på arbejdsindsatsen fremadrettet.

Fordelene er beskrevet herunder:

  • Mulighed for bedre kommunikation på tværs af afdelinger: Dine medarbejdere på forskellige afdelinger vil kunne snakke med hinanden om deres arbejde, og dermed dele ud af nødvendig viden og erfaringer fra forskellige vinkler. Alle medarbejdere får her muligheden forat komme tættere på hinanden og danne sig et billede af, hvilke afdelinger og funktioner firmaet består af
  • Firmaarrangementer er kompetenceopbyggende: Ved deling og udveksling af idéer og erfaringer hjælpes medarbejderne ad med at forbedre deres egne projekter. Inputs fra medarbejderne på tværs af afdelinger gør, at alle bliver bedre rustet med forskellige værktøjer til at arbejde ud fra perspektiver. Der tænkes i helheden i stedet for den individuelle.
  • Mulighed for kommunikation af firmaets visioner: På konferencen kan lederne samle alle ansattene og holde et oplæg om firmaets visioner og strategier. Dette vil gøre, at alle er klar over formålet med arbejdet, og kan bedre indstille sig på at arbejde med de samme strategier for at nå det fælles mål. På den måde arbejder alle med klarhed i stedet for i blinde.
  • Mulighed for at løse problemerne i fællesskab: Lederne kan benytte firmakonferencen til at spørge ind til hver afdeling om deres projekter, og på den måde følge op på arbejdet og opdage eventuelle forhindringerne. Her kan der diskuteres i fællesskab, og løsningerne kan blive præsenteret.
  • Udbyttet ved konferencen er vigtig data: Alle informationerne, der samles ved en firmakonference, er vigtige med hensyn til klargørelsen af firmaets overordnede tilstand og vejen mod fremtiden. Endvidere kan konference materialerne genbruges som informationskilde for nye ansatte.
  • Mulighed for teambuilding og social aktivitet om aftenen: Efter endt konferencen og sparring på tværs af afdelinger er der en god mulighed for at arrangere fælles aktiviteter, som både er sjove og team-forstærkende. Hen mod aftenen kan alle medarbejdere hygge sammen og lære hinanden bedre at kende, hvilket vil give gode resultater på samarbejdet.

Sikr succes for din virksomhed

Et firmaarrangement er en god idé for at hjælpe din virksomhed med at blive stærkere og komme i målet. For at holde et vellykket arrangement, som giver pote, skal der grundig planlægning og effektive udstyr til, alt efter hvilken størrelse din virksomhed har og hvilke behov, der skal dækkes. Som leder bør man overveje alle disse ting og planlægge nøje. Du kan hente hjælp til at holde arrangementet skræddersyet til din virksomheds behov hos Tuxen Av-Center, hvor du også vil få hjælp til de nødvendige it-udstyr.