Grøn energi er løsningen på global opvarmning

forurening

Når samtalen drejer sig om miljøet, er det eneste rigtige spørgsmål at stille: Hvordan kan vi vende tendensen og passe bedre på vores miljø? Alle har hørt diskussionen om den globale opvarmning, som betegner det, der sker med vores verden i dag. Den globale opvarmning hentyder til den aktuelle klimaændring, som medfører stigende gennemsnitstemperatur overalt på verdenen.

Den globale opvarmning er forårsaget af det, som kaldes for drivhuseffekten, som beskriver tilstanden, hvor der er meget forurening og enorme mængder af co2-udslip i luften, som danner et tykt lag i atmosfæren, hvilket varmen ikke kan slippe igennem. På den måde bliver varmen holdes inde, og dette danner grundlag for den stigende gennemsnitstemperatur.

Konsekvenserne af den globale opvarmning

Hvis den globale opvarmning ikke stoppes, vil der med stor sandsynlighed ske følgende:

  • Den stigende varme vil medføre, at indlandsisen på Grønland samt Antarktis på længere sigt smelter, hvilket vil tilføje en stor mængde vand i havet, som kunne have store konsekvenser for en række øsamfund samt kystsamfund, da de risikerer voldsomme oversvømmelser.
  • Den varme golfstrøm vil ændre retning eller ophøre helt på grund af nedsmeltning af isen, som tilføjer meget koldt vand i havet, hvilket vil få betydelige konsekvenser for verdens klima.
  • Livsbetingelser for både mennesker og dyr vil ændre sig drastisk.
  • Hele verden vil opleve tørkeperioder, ekstreme oversvømmelser og ekstrem nedbør.
  • Der vil forekomme hyppigere tilfælde af fænomenet, kaldet El Ninõ, som indebærer stigende temperatur i havoverfladen i Stillehavet, som medfølger ændrede klimaforhold i den tropiske zone rundt om kloden.

Skån miljøet ved en alternativ opvarmning til hjemmet

Når det gælder vores verden og miljø, skal vi tænke anderledes, end vi hidtil har gjort. Alle kan bidrage med at reducere udslippet af co2 og andre drivhusgasser i atmosfæren, og på den måde forebygge de alvorlige konsekvenser, som følger af den globale opvarmning. Det handler om at skåne miljøet og kloden, som i bund og grund er vores eget hjem. En effektiv måde at gøre dette på er at satse på grøn og vedvarende energi.

Vedvarende eller grøn energi er betegnelsen for energikilder, som er fra naturen og findes i ubegrænset mængder, deraf navnet. Vedvarende energi kan være alt fra solens energi, vandkraft, vindenergi, bølgeenergi, biobrændsel og biobrændstof. I modsætningen til de traditionelle energikilder, som verden hidtil har benyttet såsom kul og olie, forurener disse energi ikke, og de udleder ingen co2 eller andre skadelige gasser i luften.

Vedvarende energi er altså energikilderne, der skal løfte verdenen på vej mod en bedre fremtid. De begreber, som vi med god samvittighed, skal handle efter er miljøvenlighed og bæredygtighed. I dag findes der allerede mange grønne energidrevne produkter, som man kan benytte til dagligdagen. Der er kommet alternative opvarmningskilder så som solfangere, jordvarmeanlæg, pilleovne samt naturgaskedler. Du kan gøre dit bidrag ved at investere i en af disse grønne opvarmningsmetoder til dit eget hjem. Du kan læse mere om miljøvenlige og bæredygtige opvarmning på www.knsb.dk.

Kilde: www.ens.dk