tvangsfjernelse

Derfor skal du sætte dig ind i reglerne om tvangsfjernelse

Tvangsfjernelser er aldrig en behagelig oplevelse. Det ligger i ordet: At fjerne noget med tvang. Vi vil prøve at guide dig igennem reglerne på et komplekst og følsomt emne, som tvangsfjernelse nu engang er.

Hvordan fungerer en tvangsfjernelse?

En tvangsfjernelse sker kun, når et barns sundhed eller udvikling er i alvorlig fare i hjemmet. Vurderes det, at problemerne kan løses i hjemmet, kan tvangsfjernelsen undgås. Det er de sociale myndigheder, som går ind og vurderer, om en tvangsfjernelse er nødvendige eller ej.

De mest almindelige årsager til en tvangsfjernelse er, hvis barnets forældre har alkoholmisbrug, udøver vold på sit barn eller sin partner, eller kører psykisk terror mod dem. Det sker eksempelvis gennem trusler som “hvis du gør dette, så udøver jeg fysisk vold”.

Kan man indgå en mellemvej?

Som menneske kan man godt forbedre sig, og det tager de sociale myndigheder selvfølgelig også højde for. Vi begår fejl og lærer af dem, men der skal ikke tages nogle chancer, når det handler om børn.

Man kan blive enig med kommunen om, at barnet vil få det bedst, hvis det blev anbragt udenfor hjemmet, hvilket der kan være flere årsager til. På den måde undgår man en tvangsfjernelse og en kamp med kommunen.

Søg hjælp før det er for sent

Når de sociale myndigheder først har tvangsfjernet dit barn, er det en svær og frustrerende tid. Man skal derfor søge al den hjælp man kan, inden skaden er sket. Man kan søge juridisk hjælp, hvis man mener, at kommunen har håndteret sagen dårligt.

De sociale myndigheder er også mennesker, som begår fejl. Derfor kan der også ske en fejlvurdering fra kommunens side. Judan Advokater kan dog repræsentere dig som forældre, der står til at få tvangsfjernet sit barn, men også hvis dit barn allerede er blevet tvangsfjernet.

Generelt set er dette et emne som ingen forældre ønsker at havne i, så hvis din familie står i en sådan situation, anbefaler vi at søge hjælp, helst før sagen bliver værre.