shutterstock_156099599

Miljøvenlig varme: 10 ting du ikke vidste

Miljøvenlig varme kan være noget af en jungle at finde rundt i. Dog kan det være vigtig viden for dig, som ønsker at reducere dine omkostninger til varme eller ønsker  at mindske dit CO2-udslip. Hvis du vil blive endnu klogere på grøn energi og miljøvenlig opvarmning, kan du læse mere om varmepumper på varmepumpetilbud.dk

Der er tre forskellige slags varmepumper på markedet, du kan opnå en højere effektivitet ved flere forskellige tiltag og du kan hente flere tilskud når du investerer i en varmepumpe. Dette er bare nogle af de ting du kan blive klogere på.

Nedenfor er der beskrevet 10 forskellige punkter, som er vigtig viden for dig, som enten har eller overvejer at anskaffe sig en varmepumpe:

  1. Ved at opvarme din bolig med en varmepumpe, mindsker du dit CO2-udslip. Dette skyldes at du benytter den vedvarende energi der findes i jorden og luften, istedet for den midlertidige energi. Du har mulighed for at minimere CO2-udslippet med minimum 40 %, hvis du skifter til miljøvenlig varme.
  2. Ved en jordvarmepumpe hentes energien og varmen fra jorden, ved hjælp af jordslanger. Kompressoren i selve jordvarmepumpen hæver temperaturen, som bliver ført ind til din varmtvandsbeholderen i boligen.
  3. Ved en luft-til-vand varmepumpe hentes energien og varmen i luften, ved hjælp af en ventilator der trækker udeluften ind. Varmen overføres til et kølemiddel, som bliver hævet og ført ind til varmtvandsbeholderen i boligen.
  4. Du har mulighed for at opnå en energibesparelse på 50 %, hvis du udskifter dit gamle oliefyr, naturgasfyr eller elvarme, til en varmepumpe. Dette vil gøre en stor forskel på din varmeregning og minimere omkostningerne drastisk.
  5. En luft-til-vand varmepumpe er den billigste at få installeret, men jordvarmeanlægget er det billigste i drift. Jordvarmeanlægget kræver et bestemt antal frie kvadratmeter til jordslangerne, og derfor er det ikke alle der kan få denne type varmepumpe.
  6. Hvis du vil spare penge på installeringen af varmepumpen, så kan du selv opsætte nogle dele af denne. Der er visse ting ved installationen, når det for eksempel omhandler kølemidlet, som man ikke selv må udfører.
  7. Som varmepumpeejer skal man være opmærksom på, at det er lovpligtigt at få et årligt tjek på sin varmepumpe.
  8. Hvis du ønsker at få miljørigtig varme i din bolig er der masser af tilskud at hente. Både til installationen, ved købet og ved driften.
  9. Hvis du ønsker at være fuldstændig uafhængig, kan du kombinere din varmepumpe med solceller, så du selv står for både energi og varme. Dette vil give endnu større besparelser.
  10. Hvis du har gulvvarme eller overvejer dette, så er det favorabelt at kombinere det med en varmepumpe. Varmepumper opnår en højere effektivitet, ved varmesystemer med lavere fremløbstemperaturer, hvilket gulvvarme har.